Thursday, May 18, 2006

Pandangan oreintalis dan penulis barat terhadap Syeikh Muhammad bin Abd Wahab dan perjuangannya.

1. Henry Laust (oreintalis Perancis):

“Gelaran al-Salafiyah juga diberikan kepada gerakan al-Wahabiyah. Ini kerana gerakan ini mahu mengembalikan Islam seperti mana keadaannya di zaman para salaf soleh. Tetapi kalimah al-salafiyah tidaklah dikhususkan kepada gerakan al-Wahabiyah atau al-Hanabilah sahaja. Maka setiap aliran sunnah (yang berjuang menegakkan sunnah) mereka itulah salafiyun”.

(Tarikh al-Bilad al-Arabiyah al-Saudiyah- al-‘Ajalani 1/351)

2. L. Steward , seorang penulis Amerika menulis di dalam bukunya “Hadhir al-‘Alam al-Islami”:

“Sesungguhnya da’wah al-Wahabiyah adalah da’wah ke arah pembaikan yang amat suci lagi tulen. Tujuannya adalah untuk membaiki keadaan yang telah rosak, memadamkan segala syubhat, memusnahkan segala kekeliruan dan menghapuskan semua tafsiran-tafsiran yang pelbagai dan saling bercanggah yang mana ia telah dilakukan oleh ahli-ahli agama pada zaman pertengahan Islam serta membersihkan semua bid’ah-bid’ah dan ibadat para wali (yang melampau). Kesimpulannya ia adalah seruan kembali kepada Islam yang tulen…”

3. Snock Horgronje, seorang Kristian dan oreintalis Holand berkata:

“Telah muncul di timur semenanjung tanah Arab seorang reformis untuk Islam (Syeikh Muhammad bin Abd Wahab)…dan sesungguhnya Syeikh Muhammad bin Abd Wahab sangat beriltizam dengan seruan ke arah pembaikan (islah) dan inilah yang dijadikan matlamat da’wahnya. Dia senantiasa dipandu oleh perasaan ikhlas di dalam perkataan dan amal. Dengan itu percakapan dan penulisannya menjadi mudah, di samping bantuan kekuatan pengaruh Ibn Saud dan pedangnya, yang dengan itu terbinalah gerakan islah ini”.

4. Armanu (oreintalis Sepanyol) berkata:

“Sesungguhnya setiap apa yang dikaitkan dengan al-Wahabiyah daripada tohmahan dan pembohongan adalah tidak benar sama sekali. Al-Wahabiyah adalah satu golongan yang ingin mengembalikan Islam seperti mana di zaman para sahabat ((Muhammad saw)).

(Dipetik dari buku “al-Islam”, tulisan oreintalis Itali, Leibritini)

5. Seorang oreintalis Inggeris, di dalam kitab “al-Muhammadiah” telah menulis: “Di semenanjung tanah Arab, pada tahun 1157 H / 1744 M, Muhammad bin Abd Wahab bersama pemerintah dari keluarga Saud telah bangun menggerakkan da’wah ke arah mazhab al-Hanbali yang telah dimulakan usaha ini oleh Ibn Taimiyah pada kurun ke-14”.

Rujukan utama: Prof. Dr. Nasir bin Abd al-Kareem al-‘Aql, Islamiyah La Wahabiyah (Riyadh: Dar Kunuz Ishbiliya, cet. 1, 2003).

1 comment:

Anonymous said...

saper pendokong salafiyyah di malaysia erk ? mcm maner dgn TG Nik Aziz & TG Haji Hadi ?