Thursday, May 24, 2007

Kaki Menghala ke Kiblat ketika Tidur .

Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Humayd telah ditanya berkenaan menghalakan kaki ke arah kiblat .

Beliau memberikan jawapan:

"Tidak ada bukti yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang ,akan tetapi sesetengah ulama menganggap perkara sedemikian sebagai makhruh untuk menghalakan kaki kearah Ka’baah jika dia berdekatan dengannya, tetapi tidak dengan paksaan . Tetapi Ulama tidak melarang untuk menghala kaki kearah kiblah jika Masjid tersebut berada ditempat lain kerana tiada kesalahan berkenaannya Insyallah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Fataawa al-Shaykh Ibn Humayd, p. 144 )


Shaykh Ibn ‘Uthaymeen juga ditanya soalan berkenaan kaki menghala kearah kiblat ketika tidur .

Beliau memberikan jawapan:

"Tidak ada kesalahan bagi seseorang itu jika ia tidur dan kakinya menghala kearah kiblat". (Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 2/976)

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid