Tuesday, October 09, 2007

Penghalang Fikiran yang Jelas


Terdapat beberapa penghalang yang menghalang kemampuan kita untuk berfikir secara jelas dan waras. Perkara-perkara tersebut selalunya menghalang daripada kita membuat pembetulan terhadap salahfaham kita dan merupakan penghadang yang besar dalam mempunyai kefahaman mengenai Al-Quran dan ajaran Islam yang lain. Perkara tersebut juga menghalang kita dari benar –benar menghargai dan menyertai dalan dunia sekeliling lalu, memundur kemajuan saintifik, teknologi dan budaya kita.

Diantara perkara tersebut ialah:

1) Bertaqlid Buta

Salah satu penghalang utama kepada pemikiran yang waras ialah mengikut secara buta. Menurut seorang ahli fuqaha yang terkenal Ibn `Abd al-Barr "ia adalah satu perkara yang di persetujui oleh keseluruhan para Ulama (Ijma’) yang mana seorang yang bertaqlid buta tidak boleh diterima sebagai Ahl Ilm’(Ulama)" . Beliau merujuk kepada sesetengah orang yang mengikut secara buta para fuqaha yang lain dalam bidang Usul Al-Fiqh.

Adalah kerana , bertaqlid buta dalam segala perkara dalam pemikiran , kehidupan dan kepercayaan menjadi punca utama masyarakat Jahiliyyah Mekah , menolak untuk menerima Islam. Allah berfirman : Dan apabila dikatakan kepada mereka:

"Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" [Sûrah al-Baqarah: 170]

Penerimaan tanpa berfikir , apa dari nenek moyang atau dari orang lain akan menjuruskan kita kepada menutup pemikiran waras seseorang secara keseluruhannya . Ia adalah pendekatan seperti binatang yang menghalang dari harapan petunjuk , perubahan dan pembangunan.


Rasulullah SAW besabda: “Jangan hanya mengikut trend orang ramai ,sehingga jika mereka berlaku betul , maka kamu berlaku betul juga ,dan apabila orang mula melakukan maksiat , maka kamu mengikut serta dan melakukan maksiat bersama mereka . Sepatutnya, kamu perlu apabila mereka melakukan kebaikan , kamu lakukan kebaikan bersama mereka ,dan apabila mereka menjadi maksiat , kamu menjauhi mereka dari melakukan maksiat.”

2) Tekanan Sosial

Bukti Sosial dan tekanan ialah “ pemikiran berkelompok” mampu menekan seseorang individu , maka ini adalah penghalang kepada pemikiran yang jelas. Ini adalah sebab Allah mengutuskan RasulNya SAW untuk mengarahkan kaum Jahiliyyah Makkah untuk menjauhkan diri mereka dari tekanan tersebut ,supaya mereka dapat berfikir dengan jujur tentang Wahyu yang di berikan kepada mereka. Allah berfirman:

Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras.” [Sûrah Saba’: 46]

Ini kerana apabila manusia itu berseorangan atau berduaan , mereka lebih berkemungkinan lebih jujur terhadap diri mereka dan lebih dari itu mengeluarkan diri dari kepura-puraan yang mereka sedari ketika berada dalam kumpulan ramai , yang menjadi penghalang dari melihat seseorang dan perkara secara benarnya .

Allah menyebut tentang perkara ini di dalam Al-Quran apabila Allah berfirman :

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.” [Sûrah al-Muttaffifîn: 14]

Allah juga berfirman:

“Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)". [Sûrah Fussilat: 5]


Masyarakat boleh menghalang kita dari mengenal dan mengakui kebenaran . Ia mampu mengelak manusia dari bersikap tulen dalam perlakuan mereka. Ia adalah penting untuk pemikiran yang jelas dan jitu untuk keluar dari hasutan masyarakat dan tidak mengendahkan diri terhadap tekanan tersebut . Seseorang tidak dapt berfikir dengan jelas dan secara objektif untuk mencari kebenaran jika dia berasa malu , di bawah tekanan untuk berdalih dan takut kepada pandangan masyarakat.

Oleh sebab itu , sesetengah cendikiawan barat telah menyatakan: “Masyarakat boleh menjadi berhala yang bengis yang menghalang pemikiran dan kewarasan”

3) Ketahyulan

Seorang pengkaji telah memerhatikan bahawa kekuatan dan ketegasan dalam pegangan agama berkait terus kepada kelemahan dalam berfikir. Begini , apa yang disandarkan sebagai keagamaan secara amnya , termasuk dari amalan bidaah dalam agama yang direka oleh manusia yang bukan dari Allah dan RasulNya SAW .


Allah telah menjadikan penambahan dalam suruhan agama dan rekaan adalah sama seperti penolakan kepada petunjukNya , dan juga salah satu penghalang manusia dari hidayahNya . Allah berfirman:

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya?..” [Sûrah al-Anâm: 21]

Ketahyulan menghalang kewarasan dan fikiran secara logik , mengikat pula pemikiran kepada perkara mistik , magik , dan tipu helah . Seseorang yang diresapi dengan pemikiran tersebut hanya berharap kepada keajaiban . Islam, sebaliknya , memberi petunjuk kepada manusia untuk memberi tumpuan kepada norma dan undang-undang alam yang telah Allah adakan untuk ciptaanNya .

Berfikir adalah satu aktiviti mental yang memerlukan kita menggunakan kewarasan , untuk membentuk proses pemikiran . Ketahyulan memusnahkan kesemua ini . Aktiviti mental terhenti dan hanya menjadi kesimpulan yang termaktub tentang sesuatu. Perkara ini adalah apa yang para bomoh gunakan apabila mereka mendakwa mempunyai ilmu ghaib dan mengetahui perkara yang tersembunyi. Bomoh sebegini menghadkan diri mereka dengan mengeksploitasi orang yang berfikiran lemah.

Allah berkata :

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai". [Sûrah al-A`râf: 179]

4) Kemutlakkan

Sikap yang mana setiap perkara mesti tidak berbelah bagi, mesti jelas dan tepat dan jelas , tidak membenarkan jalan tengah atau jalan yang tidak begitu pasti - adalah penghalang kepada pemikiran yang jelas. Ia mengakibatkan pemikiran kita mengambil sesuatu itu keseluruhan atau menolaknya secara keseluruhan . Bahkan dalam pekara emosi, sikap ini meminta supaya menyayangi atau membenci secara keseluruhan .

`Alî b. Abî Tâlib memberi amaran kepada kita tentang sikap ini. ,beliau berkata “ Sayang kepada orang yang kamu sayangi dengan berakal , kerana perkara yang kamu sayagi akan kamu benci satu hari nanti. Benci pada orang kamu tidak sukai dengan berakal , kerana perkara yang kamu benci itu mungkin akan kamu sukai satu hari nanti”

Pemikiran kemutlakan menjadikan mustahil bagi seseorang untuk berfikir kembali pegangannya atau membetulkan pendapatnya terhadap sesuatu perkara . Ia menjadikan perbincagan sesuatu yang sia-sia. Kerana seorang yang bersikap sebegitu hanya mengulangi perkataannya tanpa berbincang mengenainya.

Salah satu luahan yang mendalam berkenaan perkara ini disampaikan oleh Imam al-Shâfi`î . Perkataan beliau boleh diterima sebagai prinsip asas bagaimana seseorang harus berfikir. Beliau berkata “ Pendapatku kemungkinan benar , tetapi ada kemungkinan aku salah . Pendapat orang lain mungkin salah , tetapi ada kemungkinan pendapatnya benar.”

Maka boleh disimpulkan Imam Al-Shâfi`î memaklumkan bahawa pendapat benar ,tetapi setelah melakukan kajian yang mendalam, bersusah payah dan pertimbangan . Beliau masih memberi peluang kemungkinan pendapatnya salah . Oleh itu , dia mampu untuk untuk mengkaji semula pemikiran dan membincangankan pendapatnya kepada orang lain.Beliau amat terbuka menerima kritikan dan pendapat dari orang lain.

5) Mudah Terpengaruh


Sama ada seseorang itu membuta tuli , tentang apa yang berlaku sekelilingnya atau dipengaruhi factor-faktor seperti marah dan benci yang menjadikannya terangsang dan geram , pemikirannya akan menjadi tidak jelas.

Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda “ Seorang hakim tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan dia marah”

Marah adalah hanya salah satu manifestasi keterangsangan yang mengabui pemikiran. Oleh itu para Ulama’ telah mengaplikasikan hukum yang di berikan oleh Rasulullah SAW kepada keadaan yang lain seperti lapar atau keterpaksaan untuk ke tandas.


Umat islam sepatutnya berhati-hati terhadap semua halangan-halangan pemikiran yang waras ini., terutamanya Al-Quran memberi amaran kepada kita mengenainya :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quraan ataukah hati mereka terkunci? [Sûrah Muhammad: 24]

Semoga Allah melindungi pemikiran kita dari tertutup oleh halangan tersebut.

Wallahua’lam

Al Fadhil Syeikh Salman Al Aodah

Terjemaahan Oleh : Fazh

No comments: