Friday, September 15, 2006

MAJLIS ZIKIR

Hadith ini menyebut majlis zikir dalam bentuk yang umum. Ia membawa maksud majlis ilmu, majlis belajar fikah, al-Quran, tafsir dan seumpamanya.

Ini berdasarkan kepada apa yang dinyatakan di dalam al-Hilyah (الحلية) oleh Abi Na'im al-Asbahani (أبي نعيم الأصبهاني) dengan sanad yang sampai kepada Abi Huzan (أبي هزان) katanya :

"Aku mendengar 'Ato bin ABi Robah (عطاء بن أبي رباح) berkata : "Siapa yang duduk di dalam Majlis Zikir, Allah akan menghapuskan baginya dengan majlis tersebut sepuluh majlis daripada majlis batil (yang dihadirinya)." Kata Abu Huzan, : "Aku bertanya kepada 'Ato : Apakah itu majlis zikir ?" Jawab 'Ato : "majlis (yang membicarakan) halal dan haram, bagaimana kamu hendak bersembahyang, puasa, berkahwin, berjual dan membeli." (al-Hilyah : 3/313)

Demikian juga hadith di atas tidak pula menyebutkan zikir secara berjemaah (الذكر الجماعي) seperti yang golongan tarekat lakukan. Hadith hanya menyebut Majlis atau majlis zikir (مجلس الذكر). Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah berkata :

"Adalah para sahabat Nabi saw, apabila mereka berkumpul, mereka akan menyuruh salah seorang daripada mereka untuk membaca al-Quran dan orang lain mendengar bacaannya. (Sepertimana yang dilakukan oleh) Omar yang berkata kepada Abu Musa : "Ingatkan kami semua kepada tuhan kami." Lalu Abu Musa membaca al-Quran, dan semua mereka mendengar bacaan Abu Musa." (Majmu' al-Fatawa : 11/533)

Inilah bentuk majlis zikir yang dilakukan oleh sahabat Nabi saw.


wallahu a'lam. Abdul Kadir

No comments: