Wednesday, January 03, 2007

Perjalanan Menuntut Ilmu IV

Seringkali manusia tatkala dikurniakan kesedaran untuk mendekatkan diri dengan Penciptanya, maka semangatnya akan berkobar-kobar bak cahaya sang suria di pagi hari. Namun, sudah menjadi fitrah api, jika tidak dikawal dengan baik, maka akan tersasar membakar dan menghancur diri. Maka oleh sebab itu, manusia perlu mencari petunjuk yang dapat mengawal dan menyalurkan semangat berkobar-kobar tersebut mengikut aliran yang tepat dan optimum.

Hendaklah para penuntut ilmu membezakan antara ilmu Islam dan pemikiran Islam yang merupakan cabang kepada ilmu Islam yang menjadi teras. Maka hendaklah penuntut ilmu mengutamakan mempelajari ilmu Islam dengan tekun - dalami ilmu al-Quran dan al-Hadis dan mantapkan ia di dalam hati sebelum terjun ke lautan pemikiran Islam. Tekuni Tafsir Ibn Katsir sebelum cetusan idea Hassan al-Banna, gagahi Sahih al-Bukhari dan Fath al-Bari sebelum karya-karya Said Hawwa, Iqbal dan lain-lain tokoh pemikir Islam...

Antara ilmu-ilmu Islam yang banyak, kukuhkan dahulu ilmu iman di dada sebelum masuk ke gedung fiqh yang banyak pintunya, dan rimba kesufian yang mudah pula tersesat di dalamnya. Sesungguhnya iman adalah sebaik-baik amal seorang hamba, firman Allah: "Adakah kamu menganggap melayan orang mengerjakan haji dan memakmurkan al-Masjid al-Haram sama tarafnya seperti seseorang yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat dan berjihad pada jalan-Nya? Tidaklah sama perbandingannya di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim." [al-Tawbah, 19]

Daripada Abu Hurayrah radiyallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alayhi wasallam pernah ditanya: "Apakah amalan yang paling utama?" Sabda baginda: "Beriman kepada Allah dan rasul-Nya," kemudian baginda ditanya lagi, "Kemudian apa?" Sabda baginda: "Jihad pada jalan-Nya." [al-Bukhariy & Muslim]

Meminjam kata-kata Syeikh 'Abd al-Majid al-Zindani, "Iman adalah asas yang menghubungkan seorang hamba dengan rabbnya, hasilnya terbit rasa cinta dan takut akan Allah, membuatkan seoranh hamba taat dan menjauhi maksiat, dan dengannya orang-orang beriman beroleh kejayaan di dunia dan akhirat."

Oleh itu, wahai para penuntut ilmu, utamakanlah mempelajari iman mengatasi yang lain. Bak kata pepatah, iman itu tidak dapat diwarisi. Ia dibina atas kefahaman dalil-dalil al-Quran dan al-Sunnah.

Salam dari bumi Ottawa.

No comments: